Akademia Przedszkolaka Anglojęzyczne Przedszkole i Żłobek
Rozbudowa Żłobka

 

 

 

Akademia Przedszkolaka s.c. Wioletta Chabowska Norbert Raus realizuje projekt „Dobudowa z przebudową istniejącego budynku przedszkola niepublicznego o żłobek" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałenie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną].

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Miejsce realizacji: ul. Orla 12, Osielsko, Gm. Osielsko

Okres realizacji: 01.08.2019-31.12.2021

 

CEL PROJEKTU

Podstawowym celem projektu jest zaoferowanie na terenie gminy Osielsko odpowiedniej liczby miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat, o jakości spełniającej stosowne wymogi i standardy, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tj. stworzenie nowych 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w ramach infrastruktury o wysokiej jakości technicznej, w tym zapewniającej dostęp dla osób niepełnosprawnych, w terminie do 31.12.2021 r.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1) budynek wraz ze stałym wyposażeniem obiektu

2) zagospodarowanie terenu

3) wyposażenie obiektu

4) nadzór inwestorski

5) koszt dokumentacji

6) koszty pośrednie (zarządzanie i promocja)

 

PRODUKTY I REZULTATY

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1

Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia [szt.]: 1

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby]:60

Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia [osoby]: 56

 

WARTOŚĆ PROJEKTU I DOFINANSOWANIA

Wartość ogółem: 2 594 515,95 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 205 338,55 zł