Akademia Przedszkolaka Anglojęzyczne Przedszkole i Żłobek
O nas

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Przedszkolaka  powstała w 2014 roku. W nowo wybudowanym obiekcie, który został oficjalnie otwarty we wrześniu, wówczas przyjęliśmy pierwszą grupę dzieci przedszkolnych. Rok później uruchomiliśmy żłobek. Na dzień dzisiejszy mamy 3 grupy po 20 dzieci przedszkolnych, 3 grupy po 15 dzieci żłobkowych. Zatrudniamy 6 wychowawców,  lektora języka angielskiego,  opiekunów wspomagających nauczycieli, logopedę,  psychologa oraz 6 pracowników niepedagogicznych do pomocy przy dzieciach. Do dyspozycji grup przedszkolnych i żłobkowych mamy sale dydaktyczne po ok. 40 m2.  Sale wyposażone są w atestowane sprzęty, multimedia: tablice multimedialne, rzutniki, itp. oraz kąciki zainteresowań: konstrukcyjny, twórczy, lekarski, przyrodniczy i badawczy (wyposażone w deski i butelki sensoryczne, piasek kinetyczny oraz przyrządy  do kształtowania motoryki małej i dużej). Wystrój sal, łazienek oraz korytarzy dostosowany jest do potrzeb dzieci, z zastosowaniem planu Daltońskiego oraz odimiennej nauki czytania np. osobne szafki dla każdego dziecka podpisane imiennie, wizualizacja: praw dziecka, piramida zdrowego żywienia, kodeks przedszkolaka. Na ścianach znajdują się 4 plansze służące do wzmacniania rozwoju sensorycznego i wzrokowo-ruchowej koordynacji dzieci poprzez zabawę. Na parterze i przed salami znajdują się tablice informacyjne dla rodziców oraz prezentujące prace plastyczne dzieci. Sala sensoryczna wyposażona jest w gąbki, mega klocki piankowe i kształtki edukacyjne, przyrząd do zajęć z integracji sensorycznej – tzw. podwiesie , basen z kulkami oraz multimedialny magiczny dywan - wykorzystywany między innymi w zajęciach logopedycznych i z psychologiem.  Wszystkie sale są monitorowane – rodzice mogą obserwować swoje pociechy podczas zabawy lub zajęć w umieszczonym na parterze monitorze. Placówka prowadzi również stronę internetową oraz platformę internetową do kontaktu z rodzicami a także  Facebook, gdzie zamieszczane są wszystkie aktualności oraz zdjęcia z zajęć, uroczystości okolicznościowych i wycieczek.

 Cały obiekt ma ok 400 m2na terenie 2400 m2. Do dyspozycji dzieci posiadamy dwa place zabaw. Duży wyposażony w piaskownicę i zabawki plastikowe: domki i zjeżdżalnie,  jest również dostosowany do organizacji festynów rodzinnych i zawodów terenowych dla dzieci. Mniejszy plac zabaw wyposażony jest w: bezpieczną nawierzchnię, drewniane domki, zjeżdżalnie i huśtawkę. W przejściu łączącym oba place znajdują się stoliki, krzesełka typu „mamut” oraz miejsce przeznaczone do twórczej działalności dzieci, pobudzające ich kreatywność np. malowanie na folii.

W ramach czesnego oferujemy naszym dzieciom codzienny lektorat z j. angielskiego, opiekę logopedy i psychologa, naukę religii oraz liczne zajęcia dodatkowe: kulinarne, sportowe, plastyczne, korekcyjno-kompensacyjne, twórcze, gimnastykę korekcyjną, bajkoterapię, oraz zajęcia taneczne realizowane przez „Fabrykę Tańca” i dogoterapię. Jeszcze w tym roku pragniemy również umożliwić naszym wychowankom uczestniczenie w zajęciach robotyki i szachów. Uczestniczą z sukcesami w konkursach, wycieczkach edukacyjnych oraz angażowani są w akcje charytatywne uczące ich empatii, poszanowania przyrody i właściwych zachowań społecznych.

Wynikiem tego, w  2016 roku, w konkursie Expressu,  Akademia Przedszkolaka zdobyła I miejsce w kategorii Przedszkole Roku, natomiast w roku 2018 pochwałę Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

 

 Jesteśmy spółką rodzinną, zależy nam na stworzeniu rodzinnej atmosfery. Uwzględniając w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego stworzyliśmy placówkę, w której praca ukierunkowana jest na dziecko:  od wieku żłobkowego po osiągniecie gotowości szkolnej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców, wspierając ich działania wychowawcze i edukacyjne jako partnerów przedszkola. Największym atutem naszej placówki jest fakt, że dzieci opuszczając nas i przechodząc do szkoły są w pełni komunikatywne w języku angielskim. 

Zapewniamy naszym wychowankom warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, kształtując właściwe postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne oraz społeczne w poczuciu bezpieczeństwa i poszanowania zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Naszym motto są słowa Janusza Korczaka „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

 

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA